Lista delgi EROI! by vintagePlay.it

POSNAMEHIGH SCOREWAVES
1 DylanDog6443050
2 Cupiii2511902520
3 Rammolo791541
4 Francesco750040
5 killer28856
6 attila28706
7 piero25752
8 kaia100
9 Dragonfly00
10 Dragon00
11 asdas00
12 giorgio9900
13 luis00
14 mike2100
15 tron7400
16 sardo5600
17 astro4500
18 green8900
19 gianni00
20 sablanico00
21 lollero00
22 Masterx56700
23 Biozzo9500
24 Saifer8700
25 Alessandro 00
26 Articolo400
27 Alex900
28 Azby00
29 Fenix8800
30 Kharonte00
31 Manick00
32 Terry00
33 Cristian00
34 Tony 00
35 Terminator00
36 Svuotacrani00
37 Diablo00
38 Calabrese00
39 davide99200
40 Raymonddumma00
41 CHIRPnho00
42 XenCycLe00